Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voor kerkelijke projecten waar
reguliere middelen ontbreken!


Het Staalwijkfonds stelt zich ten doel projecten financieel te ondersteunen binnen het kerkelijk werk van de geloofsgemeenschap De Verbinding te Leiden (voorheen de Vredeskerk) en de wijken rondom deze gemeente.
Het gaat om projecten waar mensen mee geholpen worden in onze samenleving en waarbij u, als uitvoerder van het project, de financiële middelen nodig hebt om deze dienst te verrichten.

Op de toekenning van een financiële bijdrage zijn toetsingscriteria van toepassing. Het bestuur van het Staalwijkfonds vergadert regelmatig over de aanvragen die wij ontvangen. Op de pagina "Projecten" treft u diverse projecten aan die het Staalwijkfonds de afgelopen tijd heeft ondersteund.

Het Staalwijkfonds kan direct en concreet ondersteunen, maar aan de aanvraag dient wel een plan ten grondslag te liggen.
Buiten de donatie of financiering zal het fonds géén betrokkenheid met het project hebben.


EERSTVOLGENDE VERGADERING: maandag 6 november 2023. Aanvragen die 14 dagen vóór deze datum binnen zijn, worden ter vergadering behandeld.

Secretariaat:
Van Vollenhovenkade 24
2313 GG LEIDEN
info@staalwijkfondsleiden.nl
Aanvragen bij voorkeur per mail!

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu