Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanvragen

U kunt het formulier voor een aanvraag hier downloaden:

Link formulier 1 aanvragen
Voor een vlotte doorloop van uw donatieverzoek verzoeken wij u om aanvragen volledig ingevuld per mail te verzenden naar het mailadres van de voorzitter van het Staalwijkfonds, vreeken.m@ziggo.nl. Per post verstuurde aanvragen nemen een langere behandelingstijd in beslag.
Het formulier met de criteria op grond waarvan een aanvraag gehonoreerd kan worden, treft u hier aan:

Link formulier 2 criteria
Leest u alstublieft de criteria alvast goed door, zodat de aanvraag die u doet niet bij voorbaat  tot teleurstellingen leidt. Een goed onderbouwde aanvraag helpt ons enorm bij de beoordeling of we een donatieverzoek wel of niet kunnen honoreren.
Hoewel de criteria vrij streng zijn, hanteren we wel een flexibele omgang met de regels.


Link formulier 3 Folder Staalwijkfonds

De folder van het Staalwijkfonds is een handzaam papier met een opsomming van de spelregels die wij hanteren, de meest gestelde vragen en informatie over de limieten van toekenning van subsidies.


Link formulier 4 Privacy policy Staalwijkfonds

Ook het Staalwijkfonds verwerkt - zij het op zeer kleine schaal - privacygegevens van haar aanvragers. In dit formulier leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en welke gegevens wij gebruiken.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu